Menu

http://rybnikbenatky.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/uvodni.rybnik1gk-is-87.jpglink

Termín prvních závodů je 30.5.2021. registrujte se již teď.

Provoz rybníku je v omezeném režimu. Lovící jsou povinni dodržovat veškeré aktuální nařízení vlády. Každý jednotlivý lovící je osobně odpovědný za své chování a dodržování těchto nařízení.

   Správce: Kasalík Radim 777699147 

Content

Akce v roce 2021

 

První jarní závod            30.5.2021

Půldenní závod jednotlivců na jeden prut. Kapr, Amur,  na váhu

 

Letní Kapřák              termín se připravuje

Půldenní závod jednotlivců na jeden prut. Kapr

 

Mistrák                          Termín se připravuje

Půldenní závod jednotlivců na jeden prut. Měří se kapr, amur, lín, cejn, karas

 

"24" dvojic                    Termín se připravuje

Dvacetičtyřhodinový závod dvojic. Kapr, Amur

 

Eliminačka "24"             Termín se připravuje

Dvacetičtyřhodinový vyřazovací závod jednotlivců. Kapr, Amur

 

Noční "12"                    Termín se připravuje

Dvanácti hodinový závod jednotlivců. Kapr, Amur

 

Kaprový závod              Termín se připravuje

Půldenní závod jednotlivců na jeden prut. Kapr, Amur

 

Liga mistrů                   termín bude upřesněn

Závod vítězů jednotlivých závodů sezóny 2021. Kapr, Amur

 

Benátský král               od 1.6.2021

Vyřazovací závod jednotlivců proti sobě

Benátská liga 2021

Do Benástké ligy 2021 se započítávají výsledky z těchto závodů:

 1. kolo- První jarní závod           30.5.2021

2. kolo- Letní kapřák                   x.x.2021

3. kolo- Mistrák                            x.x.2021

4. kolo- Podzimní kapřák            x.x.2021

 

Po čtvrtém kole budou vyhlášeni celkoví vítězové. Vítězové dostanou poháry a věcné ceny dle možnosti pořadatele. Do celkového hodnocení se budou počítat tři nejlepší výsledky z jednotlivých kol. Bodování bude podle klíče- Za vítěství 60 bodů, druhé místo 59 bodů, třetí místo 58 bodů atd., plus bonus  za třetí místo 3b., druhé místo 5b. a první místo 8b. Tzn.  za první místo 68b. ( 60+8 bonus) , třetí místo 61b. ( 58+3 bonus) a za dvacáté místo místo 40b . Všechny kola budou probíhat na Rybníku Benátky a detaily o jednotlivých závodech a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách.

Tel. Pořadatele: 777699147                                                  

web: www.rybnikbenatky.cz

Přehled závodů na rok 2020

Jarní blinker                  29.5.2020

První jarní závod            31.5.2020

Dubnový závod             xx.X.2020

Mistrák                         14.6.2020 

"24" dvojic                    10.-11.7.2020

Eliminačka "24"             21.-22.8.2020

Noční "12"                    29.-30.8.2020

Podzimní blinker           4.9.2020

Kaprový závod              5.9.2020

Liga mistrů                  bude upřesněna

Benátský král               od 1.4.2019

Propozice prvního jarního závodu

Rybářské závody- První Jarní závod

Datum: 30.5.2021        Doba závodu: 7:00-13:00 hod. Bez přestávky

Losování: 30.5.2021 v 6:00

Startovné: 200kč     Jeden prut, jeden návazec- položená, plavaná, feeder

Nutno se registrovat. Startovné v hotovosti na místě, nebo může být uhrazeno i na účet 2901184133/2010 se zprávou pro příjemce- Jarní zavod a jméno závodníka 

Lovit se bude bez přestávky. Občerství bude průběžně roznášeno během závodu. Místa se nestřídají

Za každý gram ulovených bodovaných ryb se počítá soutěžícímu jeden bod. Pořadí určuje počet nasbíraných bodů. Váží se pouze Kapr, Amur. Vážení a zápis do úlovkového lístku provádí pouze rozhodčí. Váží se ryba včetně namočeného vážícího saku.

Finanční obnos pro první tři a prémii za nejtěžšího amura nebo kapra dle počtu startujících.

Dále závodníci obdrží poháry za 1.-3. místo a poukazy na zboží značky Evolution Fishing

Lovící je povinen řídit se místním rybářským řádem a místními pravidly. Protesty se podávají u hlavního pořadatele (100kč) do patnácti minut po ukončení závodu. Ryby musí být neprodleně po zvážení puštěny zpět do vody. Po ukončení lovu závodník odevzdává úlovkový lístek pořadateli. Počítají se pouze ryby zaseknuté v řádné době lovu. Tyto ryby je možno zdolat i po ukončení doby lovu. Podseklá ryba se počítá. Vyhlášení výsledků bude okamžitě po sečtení všech úlovků, cca ve 13:30 hod

Počet lovných míst je omezen na 50. Přihlášení závodníci mají přednost před běžně příchozími v den závodu. Při plné registraci bude rozhodovat pořadí při přihlášení a samozřejmě úhrada startovného. Jistotu startu mají pouze závodníci, kteří jsou přihlášení a mají zaplacené startovné

Přihlášení závodníci:

Jméno:                                                       info o zaplacení:

 

 

 

 

Návštěvní řád

  •  Rybolov je povolen po zakoupení povolenky u správce nádrže. Prodej povolenek je na místě. Lovící si musí povolenku zakoupit vždy před započetím lovu. V případě nepřítomnosti správce vhazuje lovící  vyplněnou povolenku, kterou spolu s penězi vloží do sáčku a vhazuje do pokladny ve dveřích hlavní boudy. Prázdné povolenky a papírové sáčky budou připraveny u dveří od hlavní boudy. Lovící je povinen si předem rozměnit, nebo jinak zajistit přesný objem peněz. Pro možnost protáhnutí doby rybolovu je možno doplatit další povolenku, nebo poplatek 20kč/hodina. I v tomto případě je třeba doplatit předem a vyplnit novou povolenku. V případě, že lovící chce zůstat déle než je stanovená denní doba lovu, musí získat ústní povolení od správce nádrže a k běžné povolence lovící uhradí příplatek 50kč. Doklad o platbě bude vystaven ihned po příchodu správce. Loví pouze osoby, které mají zaplacenou povolenku. Doprovod a návštěvy nejsou oprávněny manipulovat s pruty lovících.
  •     Rybník je rozdělen na tři hráze (A, B, C) a tři zakázané úseky. V zakázaných úsecích je rybolov přísně zakázán. Na hrázi C je zakázán rybolov mládeži do 15 let i při doprovodu dohlížející osoby, lov přívlačí o víkendech a absolutní zákaz nočního rybolovu. Na hrázích B a C je zakázáno rozdělávání ohňů a grilů. 
  •     Rybolov mimo víkendové dny je třeba hlásit telefonicky nejlépe den předem u správce nádrže. Při nepřítomnosti správce nádrže vždy při příchodu k brance volejte na tel. číslo: 777699147 nebo jeho zástupci na číslo 603344328. V případě znalosti bezpečnostního kódu je lovící povinen informovat správce o příchodu či odchodu pomocí SMS nebo prozvonění. V nepřítomnosti správce platí otvírací doba uvedená na stránkách www.rybnikbenatky.cz nebo v rybářském řádu. 
  •     Rozdělávání ohně je povoleno pouze v komerčních grilech a pouze po dohodě se správcem. Gril jde zapůjčit od správce nádrže dle ceníku. Je zakázáno bez vědomí správce k rozdělání ohně, používat dřevo nebo uhlí ze zásobníků, jiných úložišť, nebo dokonce olamovat dřeviny v areálu. Grilování je povoleno pouze na hrázi A. Je zakázáno bez vědomí správce grily stěhovat nebo přenášet na jiné místo než je pro ně určené. Grily slouží pouze ke grilování, nikoli jako otevřené ohniště.

       Odpad vyprodukovaný v průběhu lovu a kempování je rybář i jeho doprovod povinen odnést si s sebou popř. využít místních odpadkových košů. V případě naplněnosti neodkládejte odpad vedle košů. Přeneste jej do jiného odpadkového koše.

       Kuřáci jsou povinni při vstupu zapůjčit si popelník a při odchodu jej vrátit vysypaný na své místo. Je zakázáno odhazovat, zakopávat a jinde schovávat (i za plot) nedopalky z cigaret.

    Do areálu je vstup povolen pouze lovícím, kteří mají platnou povolenku a jejich návštěvám. Za doprovod či návštěvu plně odpovídá lovící, ke kterému návštěva patří. Za tyto osoby, pokud na rybníku zůstanou na dobu delší než je nutná pro zásobování, uhradí lovící poplatek 20kč.  Ostatním osobám je vstup do areálu zakázán.

    Nocleh je třeba domluvit minimálně dva dny předem a složit zálohu. Je zakázáno v boudě či karavanu rozdělávat oheň, vařit a kouřit.

    Je zakázaná jakákoli manipulace s vybavením rybníku, zejména potom jakkoli natáčet, zakrývat či ohýbat svítidla a kamery.

    Je zakázáno jakékoli získávání návnad a nástrah z areálu (hledání žížal pod lavičkama, kopání žížal a podobně).

    Je zakázáno bez vědomí správce používání a půjčování jakéhokoli vybavení volně ležícího v areálu (kbelíky, křesla, sudy, podběráky, podložky, pruty, aj.).

    Rodiče plně odpovídají za své děti a hlídají je. Zejména potom vyrývání usazených kamenů a klád, lezení po čemkoli a kamkoli, trhání a sekání kytek, trav a křovin.

     Zaplacením povolenky stvrzuje lovící to, že je plně srozuměn s rybářským a návštěvním řádem.

     Při porušení tohoto řádu má právo správce lovícího vykázat z areálu, popř. rozhodnout o úplném zákazu vstupu do areálu. Lovící je také povinen při důvodném podezření z porušení řádu na požádání správce ukázat vezírek, tašku, batoh, popř. kufr auta. 

      •  
Ranking English Bookmakers Artbetting.net
Ламперия от ЕМСИЕН-3
Дюшеме от emsien3.com
Color I Color II Color III