Menu

http://rybnikbenatky.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/uvodni.rybnik1gk-is-87.jpglink

Content

Přehled závodů na rok 2018

První jarní závod            25.3.2018

Jarní blinker                  6.4.2018

Dubnový závod              14.4.2018

Mistrák                          28.4.2018 

"24" dvojic                    12.-13.5.2018

Eliminačka "24"             18.-19.8.2018

Noční "12"                    1.-2.9.2018

Kaprový závod              22.9.2018

Podzimní blinker           19.10.2018

Liga mistrů                   27.10.2018

Benátský král               od 1.4.2018

Návštěvní řád

  •  Rybolov je povolen po zakoupení povolenky u správce nádrže. Prodej povolenek je na místě. Lovící si musí povolenku zakoupit vždy před započetím lovu. V případě nepřítomnosti správce vhazuje lovící  vyplněnou povolenku, kterou spolu s penězi vloží do sáčku a vhazuje do pokladny ve dveřích hlavní boudy. Prázdné povolenky a papírové sáčky budou připraveny u dveří od hlavní boudy. Lovící je povinen si předem rozměnit, nebo jinak zajistit přesný objem peněz. Pro možnost protáhnutí doby rybolovu je možno doplatit další povolenku, nebo poplatek 20kč/hodina. I v tomto případě je třeba doplatit předem a vyplnit novou povolenku. V případě, že lovící chce zůstat déle než je stanovená denní doba lovu, musí získat ústní povolení od správce nádrže a k běžné povolence lovící uhradí příplatek 50kč. Doklad o platbě bude vystaven ihned po příchodu správce. Loví pouze osoby, které mají zaplacenou povolenku. Doprovod a návštěvy nejsou oprávněny manipulovat s pruty lovících.
  •     Rybník je rozdělen na tři hráze (A, B, C) a tři zakázané úseky. V zakázaných úsecích je rybolov přísně zakázán. Na hrázi C je zakázán rybolov mládeži do 15 let i při doprovodu dohlížející osoby, lov přívlačí o víkendech a absolutní zákaz nočního rybolovu. Na hrázích B a C je zakázáno rozdělávání ohňů a grilů. 
  •     Rybolov mimo víkendové dny je třeba hlásit telefonicky nejlépe den předem u správce nádrže. Při nepřítomnosti správce nádrže vždy při příchodu k brance volejte na tel. číslo: 777699147 nebo jeho zástupci na číslo 603344328. V případě znalosti bezpečnostního kódu je lovící povinen informovat správce o příchodu či odchodu pomocí SMS nebo prozvonění. V nepřítomnosti správce platí otvírací doba uvedená na stránkách www.rybnikbenatky.cz nebo v rybářském řádu. 
  •     Rozdělávání ohně je povoleno pouze v komerčních grilech a pouze po dohodě se správcem. Gril jde zapůjčit od správce nádrže dle ceníku. Je zakázáno bez vědomí správce k rozdělání ohně, používat dřevo nebo uhlí ze zásobníků, jiných úložišť, nebo dokonce olamovat dřeviny v areálu. Grilování je povoleno pouze na hrázi A. Je zakázáno bez vědomí správce grily stěhovat nebo přenášet na jiné místo než je pro ně určené. Grily slouží pouze ke grilování, nikoli jako otevřené ohniště.

       Odpad vyprodukovaný v průběhu lovu a kempování je rybář i jeho doprovod povinen odnést si s sebou popř. využít místních odpadkových košů. V případě naplněnosti neodkládejte odpad vedle košů. Přeneste jej do jiného odpadkového koše.

       Kuřáci jsou povinni při vstupu zapůjčit si popelník a při odchodu jej vrátit vysypaný na své místo. Je zakázáno odhazovat, zakopávat a jinde schovávat (i za plot) nedopalky z cigaret.

    Do areálu je vstup povolen pouze lovícím, kteří mají platnou povolenku a jejich návštěvám. Za doprovod či návštěvu plně odpovídá lovící, ke kterému návštěva patří. Za tyto osoby, pokud na rybníku zůstanou na dobu delší než je nutná pro zásobování, uhradí lovící poplatek 20kč.  Ostatním osobám je vstup do areálu zakázán.

    Nocleh je třeba domluvit minimálně dva dny předem a složit zálohu. Je zakázáno v boudě či karavanu rozdělávat oheň, vařit a kouřit.

    Je zakázaná jakákoli manipulace s vybavením rybníku, zejména potom jakkoli natáčet, zakrývat či ohýbat svítidla a kamery.

    Je zakázáno jakékoli získávání návnad a nástrah z areálu (hledání žížal pod lavičkama, kopání žížal a podobně).

    Je zakázáno bez vědomí správce používání a půjčování jakéhokoli vybavení volně ležícího v areálu (kbelíky, křesla, sudy, podběráky, podložky, pruty, aj.).

    Rodiče plně odpovídají za své děti a hlídají je. Zejména potom vyrývání usazených kamenů a klád, lezení po čemkoli a kamkoli, trhání a sekání kytek, trav a křovin.

     Zaplacením povolenky stvrzuje lovící to, že je plně srozuměn s rybářským a návštěvním řádem.

     Při porušení tohoto řádu má právo správce lovícího vykázat z areálu, popř. rozhodnout o úplném zákazu vstupu do areálu. Lovící je také povinen při důvodném podezření z porušení řádu na požádání správce ukázat vezírek, tašku, batoh, popř. kufr auta. 

      •  

Upozornění

Po třech týdnech zkušebního provozu, kdy jsem si řekl, že dám ještě šanci téměř neomezenému provozu se ukázalo, že to nemůže fungovat. 

Připravte se na velmi radikální změny v provozu a přístupu na rybník. Tyto změny se dotknou všech rybářů. O změnách budu včas informovat na stránkách a na Facebooku. 

Do doby než vymyslíme systém, kterým bude možno revír provozovat, bude režim podobný tomu stávajícímu. Jedinou změnou bude, že budu nejen já, ale i ostatní správci rybníku budou velmi nepříjemní. Budeme Vám stát za zadkem a upozorňovat na všechny chyby a prohřešky. S těmi co to nepochopí, nebo nebudou chtít pochopit se rozloučíme. Bohužel to jinak nepůjde. Děláme to pro klid slušných rybářů, pro přírodu a hlavně pro zdraví ryb. 

 

 

Předcházející článek:

Předem se omlouvám všem rybářům, kteří se u nás chovají slušně a dle místních pravidel, ALE

Po pár měsících zkušebního provozu, kdy se zřídil na našem revíru elektronický přístupový systém s povolenkami, který umožňoval návštěvu rybářů kdykoli přes týden a o víkendech 24 hodinový provoz i bez přítomnosti správce se ukázal jako provozuschopný. Počítali jsme, že se sem tam poruší nějaká drobnost z rybářského řádu, ale míra v jaké míře se to děje je absolutně neúnosná. Rybářský řád si přečte sotva každý desátý člověk. Věci jako nesprávné použití podložky, podběráku, nevyhovující montáže, háčky s protihrotem, špatně vyplněné povolenky, porušení denní doby lovu a předplacenou dobu lovu, neohlášený vstup na revír a jiné jsou jen maličkosti. Toto byl jen částečný výčet drobností, který se děje i několikrát denně a který mnohdy i přehlížíme, nebo řešíme jen lehkým upozorněním. Bohužel se ukázalo, že v momentě, kdy jsou na rybníku někteří rybáři sami bez dozoru, přestávají pro ně platit veškeré pravidla a zásady slušného chování. Tito lidé neváhají v areálu zajít kamkoli, „půjčit“ si cokoli co se jim zrovna hodí, a ke všemu to nevrátit odkud to vzali, zanechat po sobě na břehu odpadky a jiný nepořádek, způsobovat nevratné změny na zařízení rybníku, nezaplatit půjčené věci, nekoupit povolenky k rybolovu a bez zaplacení odejít, a v poslední době jsme řešili i pár krádeží. Normální člověk to asi nepochopí, ale ztrácí se popelníky, dekorační předměty, erární podběráky a dokonce jsme již odhalili i krádež ryb.                                                    Vzhledem k těmto skutečnostem jsme nuceni něco změnit. Od příštího týdne se zvýší kontroly a začneme vše řešit trochu radikálněji. Ještě jednou se omlouvám slušnější skupině rybářů, ale bohužel i oni budou přísněji a častěji kontrolováni a doplácet na chování těch méně slušných.

Pokud ani toto nepomůže omezí se provoz rybníku jen na víkendový provoz pouze v přítomnosti správce a noční rybolov bude jen ojediněle. Vše se bude odvíjet jen od Vašeho chování.

Termíny a propozice závodů na rok 2018 v nabídce.

Využijte možnosti se již nyní registrovat na jednotlivé závody. Jistotu startu na jednotlivých závodech budou mít jen registrovaní závodníci s předem zaplaceným startovným. Poté budou upřednostňováni registrovaní závodníci a to v pořadí v jakém se zaregistrovali.

Ranking English Bookmakers Artbetting.net
Ламперия от ЕМСИЕН-3
Дюшеме от emsien3.com
Color I Color II Color III