Logo

Rybářský řád

 •  

  Lov probíhá pouze způsobem chyť a pusť a je jakkoli zakázáno ryby umistovat do vezírků, saků, kbelíku a podobně.

  Povolenky je možné zakoupit přímo u správce rybníku (tel: 777699147). Povolenky a půjčovné se platí okamžitě po příchodu do areálu. 

   

  Druh povolenky

  Cena

  Jednodenní (12h) typ "Chyť a pusť" 

  210 Kč

  Půldenní (6h) typ "Chyť a pusť"

  150 Kč

  Celodenní 24h typ "Chyť a pusť"

  300 Kč

  Celonoční (12h) typ "Chyť a pusť" 

  250 Kč

  Třetí udice

  60 Kč

  Děti do 15 let  6h/12h/24h "Chyť a pusť"- 1 prut

  100Kč/150Kč/200Kč

     
   
 •  
 •  Povolenými způsoby lovu jsou položená, plavaná, feeder a přívlač umělou nástrahou. Lov na živou či mrtvou rybu přísně zakázán. Loví se na dva pruty, možnost přikoupit si povolení na třetí prut. Pokud rybář chytá přívlačí, ostatní pruty musí být vytaženy z vody. Lov do čeřínku je přísně zakázán. je zakázáno lovit ryby přímo do podběráku.
 •  
 •    Povoleny jsou nástrahy a návnady rostlinného a živočišného původu: pelety, boilies, žížaly, červi, kukuřice, hrách, krmítkové směsi, aj. Obilniny a partikl musí být řádně předem namočen, nebo uvařen. Rybolov na nástražní rybky nebo jejich části přísně zakázán. 
 •  
 •    Revír je přednostně užíván jako „chyť a pusť“. Je zakázáno ponechávat si ryby. Rovněž je zakázáno rybu zabíjet nebo sáčkovat a bez vědomí správce umísťovat je do věder, vezírků nebo ekosaků.
 •  
 •    Při zdolávání ryb je nutné použít podběrák a  podložku. Podběrák by měl mít dostatečně dlouhou tyč a jeho ramena musí mít minimální délku 50cm. Podložka musí být typu vana nebo kolébka s konstrukcí. Pokud lovící řádnu podložku nemá, je povinen si ji zapůjčit. Pro skupinu tří rybářů chytajících vedle sebe stačí jedna sada podběrák- podložka.
 •  
 •    Lovící je dále povinen mít svůj vlastní peán, drátek pro vyproštění háčku, u přívlače rozevírač tlamy a desinfekci. 
 •  
 •    Mládež do 15 let loví na jeden prut dle pravidel ČRS za podmínek uvedených v ceníku. Pokud mládežník loví na dva pruty, platí pro něj stejná pravidla jako pro dospělé.
 •  
 •     Lov ryb je povolen na dvě udice s montáží na plavanou, položenou s průběžnou montáží nebo odpadávací neolověnou zátěží s jedním návazcem, nebo jedna udice na přívlač nebo muškaření.  Povoleny jsou háčky bez protihrotu, nebo se zamáčknutým protihrotem. Vláčí se pouze s umělými nástrahami opatřeními pouze jedním nebo více jednoduchými háčky, nebo s jedním vícenásobným háčkem. Je zakázáno lovit na nástrahy s dvěma či více dvojháčky a trojháčky.
 •  
 •    Jakoukoli ulovenou rybu, která je poraněna nebo poškozena odevzdejte správci, popř. nahlaste.
 •  
  • Rybolov je povolen po zakoupení povolenky u správce nádrže. Prodej povolenek je na místě. Lovící si musí povolenku zakoupit vždy před započetím lovu. V případě nepřítomnosti správce vhazuje lovící  vyplněnou povolenku, kterou spolu s penězi vloží do sáčku a vhazuje do pokladny ve dveřích hlavní boudy. Prázdné povolenky a papírové sáčky budou připraveny u dveří od hlavní boudy. Lovící je povinen si předem rozměnit, nebo jinak zajistit přesný objem peněz. Pro možnost protáhnutí doby rybolovu je možno doplatit další povolenku, nebo poplatek 20kč/hodina. I v tomto případě je třeba doplatit předem a vyplnit novou povolenku. V případě, že lovící chce zůstat déle než je stanovená denní doba lovu, musí získat ústní povolení od správce nádrže a k běžné povolence lovící uhradí příplatek 50kč. Doklad o platbě bude vystaven ihned po příchodu správce. Loví pouze osoby, které mají zaplacenou povolenku. Doprovod a návštěvy nejsou oprávněny manipulovat s pruty lovících.
  •    Rybník je rozdělen na tři hráze (A, B, C) a tři zakázané úseky. V zakázaných úsecích je rybolov přísně zakázán. Na hrázi C je zakázán rybolov mládeži do 15 let i při doprovodu dohlížející osoby, lov přívlačí o víkendech a absolutní zákaz nočního rybolovu. Na hrázích B a C je zakázáno rozdělávání ohňů a grilů. 
  •    Rybolov mimo víkendové dny je třeba hlásit telefonicky nejlépe den předem u správce nádrže. Při nepřítomnosti správce nádrže vždy při příchodu k brance volejte na tel. číslo: 777699147 nebo jeho zástupci na číslo 603344328. V případě znalosti bezpečnostního kódu je lovící povinen informovat správce o příchodu či odchodu pomocí SMS nebo prozvonění. V nepřítomnosti správce platí otvírací doba uvedená na stránkách www.rybnikbenatky.cz nebo v rybářském řádu. 
  •    Rozdělávání ohně je povoleno pouze v komerčních grilech a pouze po dohodě se správcem. Gril jde zapůjčit od správce nádrže dle ceníku. Je zakázáno bez vědomí správce k rozdělání ohně, používat dřevo nebo uhlí ze zásobníků, jiných úložišť, nebo dokonce olamovat dřeviny v areálu. Grilování je povoleno pouze na hrázi A. Je zakázáno bez vědomí správce grily stěhovat nebo přenášet na jiné místo než je pro ně určené. Grily slouží pouze ke grilování, nikoli jako otevřené ohniště.
   

        Odpad vyprodukovaný v průběhu lovu a kempování je rybář i jeho doprovod povinen odnést si s sebou popř. využít místních odpadkových košů. V případě naplněnosti neodkládejte odpad vedle košů. Přeneste jej do jiného odpadkového koše.

   

        Kuřáci jsou povinni při vstupu zapůjčit si popelník a při odchodu jej vrátit vysypaný na své místo. Je zakázáno odhazovat, zakopávat a jinde schovávat (i za plot) nedopalky z cigaret.

   

     Do areálu je vstup povolen pouze lovícím, kteří mají platnou povolenku a jejich návštěvám. Za doprovod či návštěvu plně odpovídá lovící, ke kterému návštěva patří. Za tyto osoby, pokud na rybníku zůstanou na dobu delší než je nutná pro zásobování, uhradí lovící poplatek 20kč.  Ostatním osobám je vstup do areálu zakázán.

   

     Nocleh je třeba domluvit minimálně dva dny předem a složit zálohu. Je zakázáno v boudě či karavanu rozdělávat oheň, vařit a kouřit.

   

     Je zakázaná jakákoli manipulace s vybavením rybníku, zejména potom jakkoli natáčet, zakrývat či ohýbat svítidla a kamery.

   

     Je zakázáno jakékoli získávání návnad a nástrah z areálu (hledání žížal pod lavičkama, kopání žížal a podobně).

   

     Je zakázáno bez vědomí správce používání a půjčování jakéhokoli vybavení volně ležícího v areálu (kbelíky, křesla, sudy, podběráky, podložky, pruty, aj.).

   

     Rodiče plně odpovídají za své děti a hlídají je. Zejména potom vyrývání usazených kamenů a klád, lezení po čemkoli a kamkoli, trhání a sekání kytek, trav a křovin.

   

      Zaplacením povolenky stvrzuje lovící to, že je plně srozuměn s rybářským a návštěvním řádem.

   

       Při porušení tohoto řádu má právo správce lovícího vykázat z areálu, popř. rozhodnout o úplném zákazu vstupu do areálu. Lovící je také povinen při důvodném podezření z porušení řádu na požádání správce ukázat vezírek, tašku, batoh, popř. kufr auta.