Menu

http://rybnikbenatky.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/uvodni.rybnik1gk-is-87.jpglink

Content

Akce v roce 2022

 Jarní Blinker                18.3.2022

Jednotlivci- Lov dravců na umělé nástrahy

 

 

 1.Kolo Benátské ligy                20.3.2022

Jednotlivci- Kapr, Amur

Výsledky budou započítány do Evolution Fishing Benátské ligy 2022

 

2.Kolo Benátské ligy- Mistrák           1.5.2022

Půldenní závod jednotlivců na jeden prut. Měří se kapr, amur, lín, cejn, karas

Výsledky budou započítány do Evolution Fishing Benátské ligy 2022

 

Srandamač Evolution Fishing   21.5.2022

 

Závod jednotlivců. Kapr, Amur

 https://www.mrk.cz/kalendar.php?id=52660  

 

Dětské rybářské závody               22.5.2022

Závody pro děti.

 

Kaprový závod- 3.kolo             5.6.2022

Půldenní závod jednotlivců na jeden prut. Kapr, Amur

Výsledky budou započítány do Evolution Fishing Benátské ligy 2021

 

Evolution Fishing Cup        8.-10.7.2022    

Vícedenní závod týmů. Kapr, Amur

https://www.mrk.cz/kalendar.php?id=52661

 

Benátky 24 Evolution Fishing CUP       13.-14.8.2022    

Dvacetičtyřhodinový závod týmů. Kapr, Amur

 https://www.mrk.cz/kalendar.php?id=52662 

 

Eliminačka Evolution Fishing   27.-28.8.2022 

Vyřazovací závod jednotlivců. Kapr, Amur

  https://www.mrk.cz/kalendar.php?id=52663  

 

Evolution Fishing Cup        30.9.-2.10.2022    

Vícedenní závod týmů. Kapr, Amur

 

Podzimní Blinker                21.10.2022

Jednotlivci- Lov dravců na umělé nástrahy

 

Liga Mistrů                          23.10.2022

 Závod pro vítěze jedotlivých závodů v sezóně 2022- Kapr Amur

 

Benátská liga 2021

Do Benástké ligy 2021 se započítávají výsledky z těchto závodů:

 1. kolo- První jarní závod           30.5.2021

2. kolo- Letní kapřák                   x.x.2021

3. kolo- Mistrák                            x.x.2021

4. kolo- Podzimní kapřák            x.x.2021

 

Po čtvrtém kole budou vyhlášeni celkoví vítězové. Vítězové dostanou poháry a věcné ceny dle možnosti pořadatele. Do celkového hodnocení se budou počítat tři nejlepší výsledky z jednotlivých kol. Bodování bude podle klíče- Za vítěství 60 bodů, druhé místo 59 bodů, třetí místo 58 bodů atd., plus bonus  za třetí místo 3b., druhé místo 5b. a první místo 8b. Tzn.  za první místo 68b. ( 60+8 bonus) , třetí místo 61b. ( 58+3 bonus) a za dvacáté místo místo 40b . Všechny kola budou probíhat na Rybníku Benátky a detaily o jednotlivých závodech a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách.

Tel. Pořadatele: 777699147                                                  

web: www.rybnikbenatky.cz

Návštěvní řád

  • Před vstupem do areálu a při odchodu z areálu je lovící povinen nahlásit to správci. Rybolov je povolen po zakoupení povolenky u správce nádrže. Prodej povolenek je na místě. Lovící si musí povolenku zakoupit vždy před započetím lovu. V případě nepřítomnosti správce vhazuje lovící  vyplněnou povolenku, kterou spolu s penězi vloží do sáčku a vhazuje do pokladny ve dveřích hlavní boudy. Prázdné povolenky a papírové sáčky budou připraveny u dveří od hlavní boudy. Lovící je povinen si předem rozměnit, nebo jinak zajistit přesný objem peněz. Pro možnost protáhnutí doby rybolovu je možno doplatit další povolenku, nebo poplatek 20kč/hodina. I v tomto případě je třeba doplatit předem a vyplnit novou povolenku. V případě, že lovící chce zůstat déle než je stanovená denní doba lovu, musí získat ústní povolení od správce nádrže a k běžné povolence lovící uhradí příplatek 50kč. Doklad o platbě bude vystaven ihned po příchodu správce. Loví pouze osoby, které mají zaplacenou povolenku. Doprovod a návštěvy nejsou oprávněny manipulovat s pruty lovících.
  •     Rybník je rozdělen na tři hráze (A, B, C) a tři zakázané úseky. V zakázaných úsecích je rybolov přísně zakázán. Na hrázi C je zákaz nočního rybolovu. Na hrázích B a C je zakázáno rozdělávání ohňů a grilů. 
  •     Rybolov mimo víkendové dny je třeba hlásit telefonicky nejlépe den předem u správce nádrže. Při nepřítomnosti správce nádrže vždy při příchodu k brance volejte na tel. číslo: 777699147 nebo jeho zástupci na číslo 603344328. V případě znalosti bezpečnostního kódu je lovící povinen informovat správce o příchodu či odchodu pomocí SMS nebo prozvonění. V nepřítomnosti správce platí otvírací doba uvedená na stránkách www.rybnikbenatky.cz nebo v rybářském řádu. 
  •     Rozdělávání ohně je povoleno pouze v komerčních grilech a pouze po dohodě se správcem. Gril jde zapůjčit od správce nádrže dle ceníku. Je zakázáno bez vědomí správce k rozdělání ohně, používat dřevo nebo uhlí ze zásobníků, jiných úložišť, nebo dokonce olamovat dřeviny v areálu. Grilování je povoleno pouze na hrázi A. Je zakázáno bez vědomí správce grily stěhovat nebo přenášet na jiné místo než je pro ně určené. Grily slouží pouze ke grilování, nikoli jako otevřené ohniště.

       Odpad vyprodukovaný v průběhu lovu a kempování je rybář i jeho doprovod povinen odnést si s sebou popř. využít místních odpadkových košů. V případě naplněnosti neodkládejte odpad vedle košů. Přeneste jej do jiného odpadkového koše.

       Kuřáci jsou povinni při vstupu zapůjčit si popelník a při odchodu jej vrátit vysypaný na své místo. Je zakázáno odhazovat, zakopávat a jinde schovávat (i za plot) nedopalky z cigaret.

    Do areálu je vstup povolen pouze lovícím, kteří mají platnou povolenku a jejich návštěvám. Za doprovod či návštěvu plně odpovídá lovící, ke kterému návštěva patří. Za tyto osoby, pokud na rybníku zůstanou na dobu delší než je nutná pro zásobování, uhradí lovící poplatek 20kč.  Ostatním osobám je vstup do areálu zakázán.

    Noční lov je možný pouze o víkendech v měsících květen až září je třeba domluvit minimálně den předem. 

    Je zakázaná jakákoli manipulace s vybavením rybníku, zejména potom jakkoli natáčet, zakrývat či ohýbat svítidla a kamery.

    Je zakázáno jakékoli získávání návnad a nástrah z areálu (hledání žížal pod lavičkama, kopání žížal a podobně).

    Je zakázáno bez vědomí správce používání a půjčování jakéhokoli vybavení volně ležícího v areálu (kbelíky, křesla, sudy, podběráky, podložky, pruty, aj.).

    Rodiče plně odpovídají za své děti a hlídají je. Zejména potom vyrývání usazených kamenů a klád, lezení po čemkoli a kamkoli, trhání a sekání kytek, trav a křovin.

     Zaplacením povolenky stvrzuje lovící to, že je plně srozuměn s rybářským a návštěvním řádem.

     Při porušení tohoto řádu má právo správce lovícího vykázat z areálu, popř. rozhodnout o úplném zákazu vstupu do areálu. Lovící je také povinen při důvodném podezření z porušení řádu na požádání správce ukázat vezírek, tašku, batoh, popř. kufr auta. 

      •  

Propozice Kaprového závodu

Rybářské závody- Kaprový závod

Datum: Neděle 5.6.2022        Doba závodu: 7:00-13:00 hod.

Losování: 5.6.2022 v 6:00

Startovné: 200kč     Jeden prut, jeden návazec- položená, plavaná, feeder

Registrace: Pro jistotu startu musí být uhrazeno předem správci rybníku, nebo na účet 2901184133/2010 se zprávou pro příjemce- Mistrák a jméno závodníka. Možno zaplatit i na místě v den závodu pouze do napnění kapacity. Počet míst je omezen na 45.

Občerství bude průběžně roznášeno během závodu. Přestávka 9:45- 10:30. Místa se nestřídají. Po ukončení závodu proběhne vyhlášení Benátské Ligy 2022.

Za každý gram ulovených bodovaných ryb se počítá soutěžícímu jeden bod. Pořadí určuje počet nasbíraných bodů. Váží se pouze kapr. Vážení a zápis do úlovkového lístku provádí pouze rozhodčí. 

Finanční obnos pro první tři a prémii za největší rybu dle počtu startujících.

Dále závodníci obdrží poháry za 1.-3. místo a zboží značky Evolution Fishing

Lovící je povinen řídit se místním rybářským řádem a místními pravidly. Protesty se podávají u hlavního pořadatele (100kč) do patnácti minut po ukončení závodu. Ryby musí být neprodleně po zvážení puštěny zpět do vody. Po ukončení lovu závodník odevzdává úlovkový lístek pořadateli. Počítají se pouze ryby zaseknuté v řádné době lovu. Tyto ryby je možno zdolat i po ukončení doby lovu. Podseklá ryba se počítá. Vyhlášení výsledků bude okamžitě po sečtení všech úlovků, cca ve 13:30 hod

Počet lovných míst je omezen na 45. Přihlášení závodníci mají přednost před běžně příchozími v den závodu. Při plné registraci bude rozhodovat pořadí při přihlášení a samozřejmě úhrada startovného. Jistotu startu mají pouze závodníci, kteří jsou přihlášení a mají zaplacené startovné.

1. René Valečko

2. Karel Valečko

3. Kamil Valečko

4. Lesová Kateřina

5. Jaroš René

6. Drasík Jan

7. Soudková Marcela

8. Šebesta Patrik

9. Marsi

10. Pacholík Mirek

11. Mireček 

12. Kateřina Jelínková

13. Bolfík Kristián

14. Kamrád Marek

15. Sikora Radomír

16. Večerek Kamil

17. Bureš Zbyněk

18. Radim Novák

19. Vicher Martin 

20. Vicher Martin ml.

21. Holubek Lukáš

22. Holubek Filip

23. Kocúr František

24. Petr Dluhoš

25. Kratochvíl Milan

26. Stopa Anton

27. Bindač Lumír

28. Kamrád Marek

29. Bolfík Kristián

30. Šebesta Patrik

 

 

 

 

 

Ranking English Bookmakers Artbetting.net
Ламперия от ЕМСИЕН-3
Дюшеме от emsien3.com
Color I Color II Color III