Logo

Propozice Noční "12"

 Propozice rybářských závodů – Noční „12“

Datum: 29.- 30.8.2020    Start závodu: 29.8.2020 ve 20.00 hodin

Losování sektorů: 29.8.2020 v 19.00 hodin

Startovné: 500kč musí být uhrazeno nejpozději do  23.8. na níže uvedený účet                                                  

Jeden závodník loví na dva pruty-  položená, plavaná, feeder (jeden háček, jeden návazec). Loví jednotlivci. V případě zájmu je možnost na jedno losování umístit dvě osoby vedle sebe.

Pořadí určuje součet hmotností všech ulovených kaprů a amurů. Váží se pouze kapr a amur. Zápis do úlovkového lístku provádí pouze rozhodčí. Zvláštní kategorií bude nejtěžší kapr. Po zapsání úlovku rozhodčí podepíše úlovkový lístek závodníkovi a závodník je povinen podepsat rozhodčímu jeho sumář s tímto úlovkem. 

Finanční obnos pro první tři závodníky a prémii za nejtěžší rybu dle počtu startujících.

Dále poháry pro první tři závodníky a poukazy na zboží značky Evolution Fishing 

Lovící je povinen řídit se místním rybářským řádem a místními pravidly. Za lehké porušení pravidel budou závodníci napomenuti. Při opakovaném porušení pravidel pořadatel vyřadí závodníky ze závodu bez nároku na vrácení startovného. Při vážnějším porušení pravidel má pořadatel právo vyřadit závodníky okamžitě bez nároku na vrácení startovného.  Protesty se podávají u hlavního pořadatele (100kč) do patnácti minut po ukončení závodu. Dravci a ostatní ryby musí být neprodleně puštěny zpět do vody. Po ukončení lovu závodník odevzdává úlovkový lístek pořadateli. Počítají se pouze ryby zdolané (podebrané v podběráku) v řádné době lovu. Vyhlášení výsledků bude okamžitě po sečtení všech úlovků, cca v 9:00 hod

Loví se bez přestávky. Množství krmení není omezeno. Nesmí se krmit syrovými obilninami (nutno předem namočit, nebo uvařit). Krmit se smí jen v čase závodu. Lov z hladiny a zig-rig zakázán. Maximální délka návazce 40cm.

Zápis do startovní listiny proběhne až po připsání startovného na účet 2901184133/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno týmu a jméno startujícího 

Přihlášení závodníci:

Jméno:                                                       info o zaplacení: