Logo

Propozice "24" týmů

 Propozice rybářských závodů – „24“ hodinovka týmů

Datum: 10.– 11.7.2020    Start závodu: 10.7.2020 v 19.00 hodin

Losování sektorů: 10.7.2020 v 18.00 hodin. Losuje se pořadí, ve kterém si týmy vyberou lovné místo. Vybrané místo zůstává týmu po celou dobu trvání závodu.

Startovné: 2000 Kč/tým.                                                     

Registrace již probíhá na Rybníku Benátky, SMS, nebo po telefonické domluvě. Startovné musí být uhrazeno na účet 2901184133/2010 se zprávou pro příjemce 24 a jméno týmu nejpozději do 5.7.2020. Počet týmů je stanoven na 15. V případě, že se závod nepodaří naplnit, může být zrušen. V tomto případě se vrací startovné v plné výši.

Jeden závodník loví na jeden prut-  položená, plavaná, feeder (jeden háček, jeden návazec). V případě, že v týmu bude pouze jedna osoba, může lovit na dva pruty. Lov z hladiny a zig-rig zakázán. Max. délka návazce 25cm. 

Pořadí určuje součet hmotností všech ulovených kaprů a amurů těžších než 3kg váženo včetně vážícího saku. Zápis do úlovkového lístku provádí pouze rozhodčí. Zvláštní kategorií bude nejtěžší kapr. Po zapsání úlovku rozhodčí podepíše úlovkový lístek závodníkovi a závodník je povinen podepsat rozhodčímu jeho sumář s tímto úlovkem.

Finanční obnos pro první tři závodníky a prémii za nejtěžšího kapra dle počtu startujících.

Poukazy na nákub návnad a nástrah značky Evolution Fishing

Pro první tři týmy poháry 

Lovící je povinen řídit se místním rybářským řádem a místními pravidly. Loví se na háčky bez protihrotů. Ryba chycená mimo oblast hlavy (podseknutá) se nepočítá. Za lehké porušení pravidel budou závodníci napomenuti, vyžším stupněm bude odečet nejtěžší, nebo první ulovené ryby. Při opakovaném porušení pravidel pořadatel vyřadí závodníky ze závodu bez nároku na vrácení startovného.  Při vážnějším porušení pravidel má pořadatel právo vyřadit závodníky okamžitě bez nároku na vrácení startovného.  Protesty se podávají u hlavního pořadatele (300kč) do pěti minut po ukončení závodu. Dravci a ostatní ryby musí být neprodleně puštěny zpět do vody. Po ukončení lovu závodník odevzdává úlovkový lístek pořadateli. Počítají se pouze ryby zaseklé v řádné době lovu a zdolané nejpozději do 15 minut po ukončení závodu. Vyhlášení výsledků bude okamžitě po sečtení všech úlovků, cca v 19:00 hod

Loví se bez přestávky. Množství krmení není omezeno. Nesmí se krmit syrovými obilninami (nutno předem namočit, nebo uvařit). Krmit se smí jen v čase závodu. 

V ceně startovného pro každého závodníka 2xpivo, 2xkafe, 2xobčerstvení (klobása, guláš, apod. dle možnosti pořadatele)

 Zápis do startovní listiny proběhne až po připsání startovného na účet 2901184133/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno týmu, jména startujících a heslo "24 dvojic". Platbu je možno složit hotově u správce.

 

 Jméno:                                                     info o zaplacení:

1. David Bačák, Václav Formánek

2. CT Neserme se

 3. Katka Jelínková, Nika Koláčková

4. Rajča Roman

5. Milan Kania, Evka Balonová

6. Filip Holubek, Lukáš Holubek - Prajsz Carp Team

7. Burdis Jiřík. Burdis team

8. Mirek Pacholík, Marsi- Pacholíkovi

9. Antonín Burger, Richard Nouzák- RyTo

10. Glumbik Martin, Bindač Lumír

11. Birtek Ondra, Magdolen Patrik

12. Nedopil Jakub

13. Martin Jankovič, Miroslav Kniezek

14. Tomáš Tichý